Barem socieconòmic relatiu a la prestació del Servei Municipal d'Ajuda a Domicili Polivalent.