Bases específiques d'estabilització (268 places)

Bases específiques per les quals es regiran els processos selectius que convoque l'ajuntament de Castelló de la Plana per a la provisió de 268 places del procés d'estabilització d'ocupació temporal prevista en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.