Bases específiques d'estabilització (268 places)

Bases específiques per les quals es regiran els processos selectius que convoque l'ajuntament de Castelló de la Plana per a la provisió de 268 places del procés d'estabilització d'ocupació temporal prevista en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

Bases generals d'estabilització

BASES GENERALS PER LES QUALS S’HAN DE REGIR ELS PROCESSOS SELECTIUS QUE CONVOQUE L’AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA PER A L’ESTABILITZACIÓ D’OCUPACIÓ TEMPORAL PREVISTA EN LA LLEI 20/2021, DE 28 DE DESEMBRE, DE MESURES URGENTS PER A LA REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT EN L’OCUPACIÓ PÚBLICA.

RECTIFICACIÓ BASE NOVENA ARRAN DE LA EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA NÚM. 44/2024, de DATA 19 de febrer de 2024. CANVI VALORACIÓ EXPERIÈNCIA.

BASES GENERALS QUE REGEIXEN EL PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT CONCURS, DE PLACES D’AGENT DEL COS DE POLICIA LOCAL DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA, EN COMPLIMENT DEL QUE DISPOSA LA LLEI 20/2021, DE 28 DE DESEMBRE, DE MESURES URGENTS PER A LA REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT EN L’OCUPACIÓ PÚBLICA.

BASES GENERALS PER A LA PROVISIÓ EN PROPIETAT DE PLACES DE BOMBER/A DEL SERVEI DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT D’AQUEST EXCM. AJUNTAMENT, PER TORN LLIURE, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ I CONCURS, PER A L’ESTABILITZACIÓ D’OCUPACIÓ TEMPORAL PREVISTA EN LA LLEI 20/2021, DE 28 DE DESEMBRE, DE MESURES URGENTS PER A LA REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT EN L’OCUPACIÓ PÚBLICA.

BASES GENERALS PER A LA PROVISIÓ EN PROPIETAT DE PLACES DE CAPORAL/A DEL SERVEI DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT D’AQUEST EXCM. AJUNTAMENT, PER TORN DE PROMOCIÓ INTERNA, MITJANÇANT CONCURS, PER A L’ESTABILITZACIÓ D’OCUPACIÓ TEMPORAL PREVISTA EN LA LLEI 20/2021, DE 28 DE DESEMBRE, DE MESURES URGENTS PER A LA REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT EN L’OCUPACIÓ PÚBLICA.

BASES GENERALS PER A LA PROVISIÓ EN PROPIETAT DE PLACES DE SERGENT/A DEL SERVEI DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT D’AQUEST EXCM. AJUNTAMENT, PER TORN DE PROMOCIÓ INTERNA, MITJANÇANT CONCURS, PER A L’ESTABILITZACIÓ D’OCUPACIÓ TEMPORAL PREVISTA EN LA LLEI 20/2021, DE 28 DE DESEMBRE, DE MESURES URGENTS PER A LA REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT EN L’OCUPACIÓ PÚBLICA.

​​​​​​​