Bases per a regular la selecció d´adquirents que pretenen accedir a qualsevol tipus de vivienda protegida de promocions a realizar en sòl adjudicat per l´Ajuntament de Castelló, mitjançant concurs públic.

Disposició: Decret de l´Alcaldía.

Aprovació: 3 de desembre de 2008.

Publicació: B.O.P. de Castelló núm. 150, de data 11 de desembre de 2008 (p. 9373-9374).

Decret d aprobació de les bases per a regular la selecció d´adquirents que pretenen accedir a qualsevol tipus de vivienda protegida de promocions a realizar en sòl adjudicat per l´Ajuntament de Castelló mitjaçant concurs públic.