Instalacions

CAMP DE FUTBOL PARC MÈRIDA

Carrer Alzira, s/n

12006 Castelló

Característiques de la instal·lació

Espai esportiu Característiques Futbol 11 Futbol 7
Camp de Futbol herba artificial cautxú 90 x 46 m 46 x 34 m