Instalacions

CAMP DE FUTBOL PERPETU SOCORS

Carrer La Salzadella, s/n

12006 Castelló

Característiques de la instal·lació

Espai esportiu Característiques Futbol 11 Futbol 7
Camp de futbol herba artificial cautxú 91 x 55 m 55 x 34,5 m