CONTRACTACIÓ DEL SERVICI D"ARREPLEGA I ELIMINACIÓ DE PILES USADES TIPUS NORMAL I DE BOTÓ, BATERIES DE TELÈFONS MÒBILS, AIXÍ COM EL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONTENIDORS PER A LES MATEIXES.

-PROCEDIMENT: Obert

- NÚM. EXPDTE: 61/2013

- Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.

- Data de publicació en el BOP: 25 d"abril de 2015

- Data fi de presentació de proposicions: 11 de maig de 2015, es presentarà en l"horari establit en la clàusula 9ª del PCAP

- Data de publicació en el Perfil del Contractant (Data de difusió): 27 d"abril de 2015

- Mesa de Contractació: a l"efecte d"obertura de proposicions consultar clàusula 13ª del PCAP. Obertura Sobre A i, si és el cas, Sobre B: 12 de maig de 2015, a partir de les 10.00 h.

- Mesa de Contratació:

Lectura informe de valoració d´ofertes i obertura sobre C(Acte públic): 8 de juliol de 2015, a partir de las 10:00 h.

Lloc: 2n pis Edifici Noble de l´Ajuntament.

INFORMACIÓ ASSOCIADA