CONTRACTACIÓ DEL SERVICI DE MANTENIMENT DE LES ÀREES D"ESCAMPAMENT CANÍ DE LA CIUTAT DE CASTELLÓ DE LA PLANA

-PROCEDIMENT: Obert

- NÚM. EXPDTE: 27/2015

- Òrgan de contractació: Acord de la Junta de Govern Local de data 31 de juliol de 2015.

- Data de publicació en el BOP: 11 d"agost de 2015.

- Data fi de presentació de proposicions: 26 d"agost de 2015, en horari de Registre d"Entrada

- Data de publicació en el Perfil del Contractant (Data de difusió): 11 d"agost de 2015.

- Mesa de Contractació: Primer dimecres hàbil següent al dia en què acabe el termini de presentació d"ofertes, a partir de les 10:00 hores.

INFORMACIÓ ASSOCIADA