Contractació per mitjà de procediment negociat sense publicitat del Patrocini per a la celebració de l’esdeveniment corresponent a l’eixida de l’etapa 17ª de la Volta Ciclista Espanya des del municipi de Castelló de la Plana.

Número d'Expedient: 28280/2016.

Òrgan de Contractació: Decret de la Quarta Tinent d'Alcalde i Delegada de l'Àrea d'Innovació, Ocupació i Creativitat Ciutadana.

Data d'adjudicació del contracte: 5 d'agost de 2016.

Adjudicatari: UNIPUBLIC, SA.

Anunci d'Adjudicació.

Data de Formalització del contracte: 16 d'agost de 2016.

Anunci de Formalització.