Contractació per mitjà de procediment negociat sense publicitat del Servici de bioindicadores de flora i fauna de la Marjalería de Castelló de la Plana.

PROCEDIMENT: Negociat sense publicitat.

- NÚM. EXPEDTE: 84/2014

- Òrgan de contractació: Tinent d"Alcalde-Concejal Delegat de Servicis Urbans i Infraestructures

- Adjudicatari: Associació Grup Au´D"Ornitologia

- Data de publicació en el perfil del contractant (Data de difusió): 27 de maig de 2015

- Data d"Adjudicació del contracte: 19 de maig de 2015