Contractació, per procediment negociat sense publicitat, de l'execució del projecte Joves per la Interculturalitat i la Convivència: Grups d'Autogestió de Joves.

Número d'expedient: 1636/2016.

Òrgan de Contractació: Delegat de l'Àrea de Drets i Serveis.

Adjudicatari: Associació de Tècnics i Tècniques de la Mediació (ATTM).

Data de publicació en el perfil de contractant (data de difusió): 20 de setembre de 2016.

Data d'adjudicació del contracte: 14 de setembre de 2016.

Data de formalització: 3 d'Octubre de 2016.

Informació Associada: