Contractació, per procediment obert, del servei complementaria al Servei de Teleajuda Domiciliària de l'Ajuntament de Castelló de la Plana.

Número d'expedient: 201/13-37550/2015.

Òrgan de contractació: Junta de Govern Local, mitjançant el Negociat de Contractació i Coordinació de Serveis Socials.

Data de publicació en el BOP: Dimarts, 3 de novembre de 2015.

Data final de presentació de propostes: Dimecres, 18 de novembre de 2015.

Data de publicació en el perfil de contractant: Dimarts, 3 de novembre de 2015.

OBERTURA DE SOBRES:

- Data d'obertura de la documentació administrativa (SOBRE A), acte no públic: Dimecres 25 de novembre de 2015, a partir de las 10:00 hores.

De no existir defectes o omisions en la documentació administrativa, en la mateixa sessió i en acte públic, es procedirà a l'obertura de la documentació tècnica relativa als criteris no quantificables automàticament (SOBRE B).

- Data d'obertura de la documentación tècnica relativa a los criteris quantificables automàticament (SOBRE C), acte públic: Dimecres, 2 de desembre de 2015.

- Data última Mesa: Dimecres, 9 de desembre de 2015.

ADJUDICACIÓ:

- Data adjudicació: 23 de desembre de 2015 -

Adjudicatari: Cruz Roja Española

FORMALITZACIÓ:

- Data formalització: 29 de desembre de 2015.

INFORMACIÓ ASSOCIADA: