Contractació, per procediment obert, del servei d'organització i execució de la Fira d'oci infantil i juvenil de Nadal.

Número d"Expedient: 36484/2016

Òrgan de contractació: Decret de la Delegada de l"Àrea d"Innovació, Ocupació i Creativitat Ciutadana, de data 11 d"octubre de 2016.

Data de Publicació en el B.O.P.: 22 d'octubre de 2016.

Data final presentació de proposicions: 7 de novembre, inclusivament.

Apertura de Sobres:

Data apertura documentació administrativa (SOBRE A), acte no públic: dimecres, 9 de novembre de 2016, a partir de les 08:00.

Data apertura documentació tècnica relativa a criteris no quantificables automàticament (SOBRE B), acte públic: dimecres, 9 de novembre de 2016, a partir de les 08:00 hores.

Data apertura documentació tècnica relativa a criteris quantificables automàticament (SOBRE C), acte públic: dimecres, 16 de novembre de 2016, a partir de les 08:00 hores.

Adjudicació:

Data d"Adjudicació: 2 de desembre de 2016.

Adjudicatari: Ofertas Costa Azahar S.L.

Formalització:

Data de Formalització: 19 de desembre de 2016.

Documentació associada: