Contractació, per Procediment Obert, del servei de catering de menjar i berenar per a l'atenció de necessitats i inclusió social a menors i les seues famílies en període vacacional estival i de nadal, per a l'exercici 2016.

Número d'expedient: 201/19-8036/2016.

Procediment: Obert.

Òrgan de contractació: Regidor Delegat de l'Àrea de Drets i Serveis, a través del Negociat de Contractació i Coordinació de Serveis Socials.

Data de Publicació: B.O.P. de 9 d'abril de 2016.

Data final presentació de proposicions: Dilluns, 25 d'abril de 2016, fins les 14:00 hores.

Data de publicació en el Perfil del Contractant (data de difusió): Dilluns, 11 d'abril de 2016.

Apertura de Sobres

- Data d'apertura documentació administrativa (Sobre A), acte no públic: Dimecres, 27 d'abril de 2016, a partir de les 10:00 hores.

De no existir defectes o omissions en la documentació administrativa, en la mateixa sessió i en acte públic, es procedirà a l'obertura de la documentació tècnica relativa a criteris quantificables automàticament (Sobre B).

- Data de lectura de l'informe tècnic i proposta d'adjudicació:

Adjudicació

- Data d'adjudicació:

- Adjudicatari:

Formalització

- Data de formalització:

Informació Associada: