Contractació, per procediment obert, del servei de disseny i gestió del Programa d'Oci Alternatiu #rutacatorze35.

Número de expedient: 17324/2016.

Òrgan de Contractació: Junta de Govern Local de data 9 de setembre de 2016.

Data de Publicació en el B.O.P.: 22 de setembre de 2016.

Data final presentació de proposicions: 7 d'octubre de 2016, inclós.

APERTURA DE SOBRES:

Data apertura documentació administrativa (SOBRE A), acte no públic: dimarts, 11 d'octubre de 2016, a partir de les 13:00.

Data apertura documentació tècnica relativa a criteris no quantificables automàticament (SOBRE B), acte públic: dimarts, 11 d'octubre de 2016, a partir de les 13:00.

Data apertura documentació tècnica relativa a criteris quantificables automàticament (SOBRE C), acte públic: divendres, 21 d'octubre de 2016, a partir de les 08:00 hores.

ADJUDICACIÓ:

Data adjudicació: 25 de novembre de 2016.

Adjudicatari: Irela Lleuresport S.L.

FORMALITZACIÓ:

Data formalització: 30 de novembre de 2016.

Documentación Associada: