Contractació, per procediment obert, del servei de gestió i execució dels tallers i activitats de temps lliure de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Castelló de la Plana.

Número d'expedient: 27039/2015.

Òrgan de Contractació: La Junta de Govern Local, de data 9 de desembre de 2016.

Data de Publicació en el B.O.P.: 22 de desembre de 2016.

Data final presentació de proposicions: 9 de gener de 2017, inclusivament.

Apertura de sobres:

- Data obertura documentació administrativa (SOBRE A), acte no públic: dimecres, 11 de gener de 2017, a partir de les 08:00 hores.

- Data obertura documentació tècnica relativa a criteris no quantificables automàticament (SOBRE B), acte públic: dimecres, 11 de gener de 2017, a partir de les 08:00 hores.

- Data obertura documentació tècnica relativa a criteris quantificables automàticament (SOBRE C), acte públic: dimecres, 18 de gener de 2017, a partir de les 08:00 hores.

Adjudicació:

- Data adjudicació: 10 de març de 2017.

- Adjudicatari: Mediterránea Gestión Social y Cultural S.A.

Formalització:

- Data formalització: 15 de març de 2017.

Documentació Associada: