Contracte del Servei de la campanya contra la plaga Tomicus destruens de Castelló de la Plana.

PROCEDIMENT: Negociat sense publicitat.

- NÚM. EXPEDTE: 21/2016

- Òrgan de contractació: Regidor Delegat de l"Àrea de Drets i Servicis

- Adjudicatari: Vivers Centre Verd, S.A.

- Data d"Adjudicació del contracte: 30 de juny de 2016

Anunci d´Adjudicació

Anunci de Formalització