Contracte del Servici de control analític de les masses d"aigua de la Marjalería de Castelló

PROCEDIMENT: Negociat sense publicitat.

- NÚM. EXPEDTE: 25/2016

- Òrgan de contractació: Delegat de l"Àrea de Drets i Servicis

- Adjudicatari: Serviecología i Tractament d"Aigües, S.L.

- Data d"Adjudicació del contracte: 1 de març de 2017

Anunci d'Adjudicació

Anunci Formalització