Contracte dels serveis de neteja viària, recollida de residus sòlids urbans,recollida selectiva de paper-cartó, plàstic, vidre i el seu transport a les plantes i gestors autoritzats, neteja de platges i gestió explotació de l'ecoparc de Castelló de la Plana. Adjudicatari: UTE Sanejament Urbà Castelló (Ex. 38/2009)