Cultural

Bonificació del 30% en l'IBI als immobles amb activitats culturals com galeries d'art, llibreries, teatres, sales de cinema i concerts, i aquells immobles que es destinen a la producció i la representació cultural.

Requisits:

  • Que el titular de l'activitat cultural siga el subjecte passiu de l'IBI corresponent a l'immoble on s'exerceix aquesta activitat.
  • Estar d'alta en el Cens d'Activitats Econòmiques de la relació següent: galeria d'art, llibreria, sala de cinema o teatre o concerts, i producció i representació cultural.

Documentació Requerida:

  • Instància/sol·licitud de bonificació.
  • Imprés 036 d'alta en el Cens d'Activitats Econòmiques.
  • Certificat acreditatiu expedit per la Regidoria Delegada de Cultura.

Període d'aplicació:

  • Any en curs.

Data límit de sol·licitud:

  • Fins al 28 de febrer o, si aquest fóra festiu, fins al dia hàbil immediatament posterior.