Decret de l´Excm. Sr. alcalde aprovant la Instrucció per a la regulació dels Grups del Sistema de Coordinació i Millora de l´Ajuntament de Castelló i els seus Organismes Públics.

Disposició: Decret de l´Alcaldia.

Aprovació: 7 de març del 2008.

Publicació: en el B.O.P. de Castelló, núm. 40, de data 29 de març del 2008. (p. 2236-2238).

Decret pel qual s´aprova la Instrucció per a la regulació dels Grups del Sistema de Coordinació i Millora de l´Ajuntament de Castelló i els seus Organismes Públics.