Decret de l'Excm. Sr. Alcalde, d'implantació del tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament de Castelló.

Disposició: Decret de l'Alcaldia.

Aprovació: 26 de novembre de 2012.

Publicació: en el B.O.P. de Castelló, núm. 146, de data 6 de desembre de 2012.

Decret 2203/2012, de 26 de novembre de 2012, d'implantació del tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament de Castelló.