Decret de l"Excm. Sr. Alcalde pel qual es crea la Comissió Assessora de Valoració Documental.

Disposició: Decret d"Alcaldia.

Aprovació: 7 d´octubre de 2010.

Publicació: B.O.P. de Castelló núm. 127, de data 23 d´octubre de 2010 (p 39).

Creació de la Comissió Assessora de Valoració Documental.