Delegació d'atribucions de l'Alcaldia en la Junta de Govern Local i en els/les membres del govern municipal

Disposició: Decret de l'Alcaldessa.

Aprovació: 4 de juliol de 2023.

Publicació: B.O.P. de Castelló número 95, d'1 d'agost de 2023.

Decret de delegació d'atribucions de l'Alcaldessa en la Junta de Govern Local i en els/les membres del govern municipal.

 

 

 

Modificació de les delegacions d'atribucions de l'Alcaldessa en el sentit de delegar en el Coordinador General de l'Àrea de Seguretat i Emergències la signatura de determinats documents.​​​​​​​

​​​​​Disposició: Decret de l'Alcaldessa.

Aprovació: 20 de juliol de 2023.

Publicació: B.O.P. de Castelló número 95, d'1 d'agost de 2023.

Decret de modificació de les delegacions d'atribucions de l'Alcaldessa en el sentit de delegar en el Coordinador General de l'Àrea de Seguretat i Emergències la signatura de determinats documents.

 

 

Modificació de les delegacions d'atribucions de l'Alcaldia de conformitat amb el decret 2023-6753 d'1 d'agost.

 

Disposició: Decret de l'Alcaldessa.

Aprovació: 1 d'agost de 2023.

Publicació: B.O.P. de Castelló número 108, de 31 d'agost de 2023.

Decret de modificació de les delegacions d'atribucions de l'Alcaldia de conformitat amb el decret 2023-6753 d'1 d'agost.

 

Modificació de les delegacions d'atribucions de l'Alcaldia. Delegació de competències de representació de l'Ajuntament sobre edificis de titularitat municipal i modificació de la redacció de la delegació corresponent a la renda valenciana d'inclusió.

 

Disposició: Decret de l'Alcaldessa.

Aprovació: 29 de novembre de 2023.

Publicació: B.O.P. de Castelló número 152, de 12 de desembre de 2023.

Decret de modificació de les delegacions d'atribucions de l'Alcaldia. Delegació de competències de representació de l'Ajuntament sobre edificis de titularitat municipal i modificació de la redacció de la delegació corresponent a la renda valenciana d'inclusió.

 

Delegació de la representació de l'Ajuntament en el Patronat Provincial de Turisme.

Disposició: Decret de l'Alcaldessa.

Aprovació: 1 de desembre de 2023.

Publicació: B.O.P. de Castelló número 153, de 14 de desembre de 2023.

Decret de delegació de la representació de l'Ajuntament en el Patronat Provincial de Turisme.

 

Modificació de les delegacions d'atribucions de l'Alcaldia. Delegació de competències en matèria de càmeres de vídeo per a la regulació del trànsit.

 

Disposició: Decret de l'Alcaldessa.

Aprovació: 7 de desembre de 2023.

Publicació: B.O.P. de Castelló número 158, de 26 de desembre de 2023.

Decret de modificació de les delegacions d'atribucions de l'Alcaldia. Delegació de competències en matèria de cámeres de vídeo per a la regulació del trànsit.

 

Delegació de la representació de l'Ajuntament en el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.

Disposició: Decret de l'Alcaldessa.

Aprovació: 27 de desembre de 2023.

Publicació: B.O.P. de Castelló número 5, d'11 de gener de 2024.

Decret de delegació de la representació de l'Ajuntament en el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.

 

Delegació de la representació de l'Ajuntament en el Consell Valencià de Turisme.

Disposició: Decret de l'Alcaldessa.

Aprovació: 10 de gener de 2024.

Publicació: B.O.P. de Castelló número 11, de 25 de gener de 2024.

Decret de delegació de la representació de l'Ajuntament en el Consell Valencià de Turisme.

 

Delegació de la presidència del jurat del Concurs de Relats de Dones.

Disposició: Decret de l'Alcaldessa.

Aprovació: 25 de gener de 2024.

Publicació: B.O.P. de Castelló número 16, de 6 de febrer de 2024.

Decret de delegació de la presidència del jurat del Concurs de Relats de Dones.

 

Delegació de la presidència de la Mesa de Coordinació Interna de la Infància i de l'Adolescència.

Disposició: Decret de l'Alcaldessa.

Aprovació: 2 de febrer de 2024.

Publicació: B.O.P. de Castelló número 21, de 17 de febrer de 2024.

Decret de delegació de la presidència de la Mesa de Coordinació Interna de la Infància i de l'Adolescència.

 

Modificació de les delegacions d'atribucions de l'Alcaldia. Ampliació de la delegació de competències per a autoritzar matrimonis civils.

Disposició: Decret de l'Alcaldessa.

Aprovació: 21 de juny de 2024.

Publicació: B.O.P. de Castelló número 81, de 4 de juliol de 2024.

Decret de modificació de les delegacions d'atribucions de l'Alcaldia. Ampliació de la delegació de competències per a autoritzar matrimonis civils

 

Delegació de la competència per a l'atorgament ​​​​​d'escriptura pública de la cessió a títol gratuït a l'entitat Valenciana de Vivenda i Sòl (EVHA) de dos parcel·les situades al carrer Riu Llobregat 2 i 14 del Pla Parcial Censal.

Disposició: Decret de l'Alcaldessa.

Aprovació: 3 de juliol de 2024.

Decret de delegació de la competència per a l'atorgament d'escriptura pública de la cessió a títol gratuït a l'entitat Valenciana de Vivenda i Sòl (EVHA) de dos parcel·les situades al carrer Riu Llobregat 2 i 14 del Pla Parcial Censal.

​​​​​​​

​​​​​​​