Delegació d'atribucions de la Junta de Govern Local en els membres del govern municipal

Disposició: Acord de la Junta de Govern Local

Aprovació: 4 de juliol de 2023

Publicació: BOP de Castelló número 95, de l'1 d'agost de 2023

Acord de la Junta de Govern Local de delegació d'atribucions de la Junta de Govern Local en els membres del Govern Municipal

 

Modificació de les delegacions d'atribucions de la Junta de Govern Local

Disposició: Acord de la Junta de Govern Local

Aprovació: 27 de juliol de 2023

Publicació: BOP de Castelló número 109, de 2 de setembre de 2023

Acord de la Junta de Govern Local de modificació de les delegacions d'atribucions de la Junta de Govern Local

 

Modificació de la delegació d'atribucions de la Junta de Govern Local. Adaptació de les delegacions de l'Alcaldia a la nova estructura d'àrees de govern i delegacions derivades de l'acord de governabilitat.

Disposició: Acord de la Junta de Govern Local

Aprovació: 1 d'agost de 2023

Publicació: BOP de Castelló número 117, de 21 de setembre de 2023

Acord de la Junta de Govern Local de modificació de les delegacions d'atribucions de la Junta de Govern Local. Adaptació de les delegacions de l'Alcaldia a la nova estructura d'àrees de govern i delegacions derivades de l'acord de governabilitat.​​​​​​​

 

Modificació de la delegació d'atribucions de la Junta de Govern Local. Correcció d'error material detectat en l'acord de l'1 d'agost relatiu a la modificació de la delegació de competències de la Junta de Govern Local en el sentit d'atribuir a l'Àrea de Seguretat Ciutadana, Emergències i Salut Pública les competències sancionadores derivades de l'Ordenança Municipal de Soroll.

Disposició: Acord de la Junta de Govern Local

Aprovació: 7 de setembre de 2023

Publicació: BOP de Castelló número 117, de 21 de setembre de 2023

Acord de la Junta de Govern Local de modificació de les delegacions d'atribucions de la Junta de Govern Local. Correcció d'error material detectat en l'acord de l'1 d'agost.​​​​​​​

 

Modificació de la delegació d'atribucions de la Junta de Govern Local. Potestat sancionadora de la Junta de Govern Local en matèria de benestar animal.

Disposició: Acord de la Junta de Govern Local

Aprovació: 11 de gener de 2024

Publicació: BOP de Castelló número 10, de 23 de gener de 2024

Acord de la Junta de Govern Local de modificació de les delegacions d'atribucions de la Junta de Govern Local. Potestat sancionadora de la Junta de Govern Local en matèria de benestar animal.​​​​​​​

 

Modificació de la delegació d'atribucions de la Junta de Govern Local. Competència per a l'autorització d'actes en els Serveis Agraris Municipals.

Disposició: Acord de la Junta de Govern Local

Aprovació: 26 de gener de 2024

Publicació: BOP de Castelló número 17, de 8 de febrer de 2024

Acord de la Junta de Govern Local de modificació de les delegacions d'atribucions de la Junta de Govern Local. Competència per a l'autorització d'actes en els Serveis Agraris Municipals.​​​​​​​