Delegació de funcions del Secretari General de l'Administració Municipal.

Disposició: Decret de l'Alcaldia.

Aprovació: 25 de novembre de 2013.

Publicació: B.O.P. de Castelló núm. 147, de data 7 de desembre de 2013.

Delegació de funcions del Secretari General de l'Administració Municipal.