Crida a projectes

Descripció

El Planetari de Castelló organitza activitats de caràcter lúdic i científic per a la població infantil i familiar de la ciutat de Castelló de la Plana. Per a portar a terme aquestes activitats, s’ha organitzat la convocatòria oberta de «Crida a projectes: tallers ludicocientífics del Planetari de Castelló», amb l’objectiu d'afavorir la transparència i la lliure concurrència d'empreses i professionals per a dinamitzar la programació del Planetari amb una oferta diversa i variada d’activitats. Les activitats estan dirigides al públic infantil (de 4 a 12 anys), amb una duració de 60 minuts i un aforament de 30 persones.

Per a dotar de contingut la programació del Planetari de Castelló, s’han establit les dates i les temàtiques dels tallers ludicocientífics en diferents convocatòries al llarg de l'any. Les empreses i professionals amb capacitat per a contractar amb l'Administració poden presentar les seues propostes durant el termini establit en la convocatòria corresponent. Una comissió tècnica avaluarà les diferents propostes i realitzarà una proposta de contractació, la qual serà aprovada per la Junta de Govern Local. Els projectes que resulten seleccionats es contractaran per a la seua execució mitjançant el contracte menor corresponent.

Hi ha dos tipus generals de tallers:

  • Planetallers programats: s’entén per planetallers programats aquells per als quals el Planetari de Castelló ha establit la data i la temàtica en la seua programació anual i que es donaran a conéixer en la convocatòria corresponent. Els tallers programats poden ser de 1) manipulació i experimentació o 2) audiovisuals.
  • Planetallers lliures: s’entén per planetallers lliures aquells per als quals el Planetari de Castelló només ha establit la data i l’hora de celebració, i deixa la temàtica a la lliure proposta de l’empresa o professional, sempre que es tracte de continguts científics, astronòmics o mediambientals. Amb els planetallers lliures es pretén promoure la innovació i la diversitat del programa de planetallers del Planetari. La programació de planetallers lliures es donarà a conéixer en la convocatòria corresponent.

 

Normativa aplicable

 

Bases (2023) de la «Crida a projectes: tallers ludicocientífics del Planetari de Castelló»

Més informació i tràmits en la seu electrònica

Qualsevol informació en relació amb aquestes convocatòries pot trobar-se en la seu electrònica de l'Ajuntament de Castelló de la Plana o sol·licitar-se bé per mitjà de correu electrònic dirigit a planetari@castello.es, bé a través dels números de telèfon 964 282 584 / 964 282 968.