Designació del Gerent del Patronat Municipal de Festes de Castelló

Disposició: Acord de la Junta de Govern Local.

Aprovació: 29 de desembre de 2017.

Publicació: B.O.P. de Castelló núm. 9, de data 20 de gener de 2018.