Diagnòstic estratègic per a promoure canals curts de comercialització agroalimentària al terme de Castelló de la Plana