Foment de l'ocupació

Tabla3_val.jpg

Bonificació màxima del 25% en l'IBI als immobles en els quals s'acredite un increment mitjà en la plantilla de treballadors.

Requisits:

  • Que el titular de l'activitat econòmica siga el subjecte passiu de l'IBI corresponent a l'immoble on s'exerceix aquesta activitat.
  • Acreditar l'increment de la plantilla respecte als dos últims exercicis.
  • Que aquest increment es mantinga, almenys, fins a la finalització de l'exercici en el qual se sol·licita i el següent.
  • Que els treballadors contractats hagen estat inscrits com a demandants d'ocupació en el SERVEF.

Documentació Requerida:

  • Instància/sol·licitud de bonificació.
  • Imprés 036 d'alta en el Cens d'Activitats Econòmiques.
  • TC2 dels dos últims exercicis.

Període d'aplicació:

  • Any en curs.

Data límit de sol·licitud:

  • Fins al 28 de febrer o, si aquest fóra festiu, fins al dia hàbil immediatament posterior.