Informació

LLOCS I FORMES DE PAGAMENT A L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA

 

- Per domiciliació bancària.

- En les sucursals de les entitats col·laboradores i els seus caixers automàtics.

Podreu pagar amb la carta de pagament en les entitats col·laboradores següents i en els seus caixers automàtics:

  • Banco Santander, SA
  • Cajamar Cajas Rurales Unidas, S. Coop. Crédito
  • Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA
  • Banco Sabadell, SA
  • Caixabank, SA
  • Ruralnostra, SCCV

- Portal Tributari de l'Ajuntament de Castelló (https://portaltributario.castello.es).

​​​​​​​- Mòbil: mitjançant el codi QR del rebut.

 

 

 

Informació sobre l'expedició de cartes de pagament

Els documents de pagament dels rebuts en període voluntari us seran remesos al vostre domicili fiscal.

Es podran descarregar per internet (https://portaltributario.castello.es) i també s'expediran en l'Oficina Municipal de Recaptació, en l'horari d'atenció següent:

Oficina Municipal de Recaptació (c/ Governador, núm. 4):

  • De dilluns a dijous, de 9.00 a 18.00 hores
  • Divendres, de 9.00 a 14.00 hores
  • Consulteu l'horari d'estiu

​​​​​​​Els documents de pagament també podran descarregar-se per internet en la seu electrònica d'aquest Ajuntament.