Instalacions

INSTAL·LACIONS RAFALAFENA

Carrer Vilavella s/n

12003 Castelló

Característiques de la instal·lació

Espai esportiu Característiques Futbol 11 Futbol 7
Camp de futbol d'herba artificial cautxú 92 x 50 m 50 x 35 m
Espai esportiu Característiques    
Pista exterior 36 x 20 m Bàsquet, futbol-sala i voleibol 2 pistes Minibàsquet 21,5 x 13 m
Espai esportiu Característiques
Sala multiusos 17 x 13 m