Instrucció per a la inclusió de criteris socials en la contractació pública de l´Ajuntament de Castelló.

Títol: Instrucció per a la inclusió de criteris socials en la contractació pública de l´Ajuntament de Castelló.

Disposició: Acord de la Junta de Govern Local.

Aprovació: 18 de maig de 2012.

Publicació: B.O.P. de Castelló num. 71, de data 14 de juny de 2012 (pàg. 6-11).

>> Instrucció per a la inclusió de criteris socials en la contractació pública de l'Ajuntament de Castelló.