Legislació

Text Refós de l'Ordenança General de Recaptació 2021.

>> Descarregar