Nomenament del Secretari General de l'Administració Municipal com Titular de l'Òrgan de Suport a la Junta de Govern Local.

Disposició: Acord de Junta de Govern Local.

Aprobació:22 de novembre de 2013.

Publicació: B.O.P. de Castelló núm. 147, de data 7 de desembre de 2013.

Nomenament del Secretari General de l'Administració Municipal com Titular de lÒrgan de Suport a la Junta de Govern Local.