Responsive Image

Normativa

  • Reglament Orgànic del Consell Social de la Ciutat de Castelló de la Plana, aprovat en sessió plenària del 28 de maig de 2009. BOP de Castelló núm. 84 d’11 de juliol de 2009, modificat en sessió plenària del 18 de juny de 2013. BOP de Castelló núm 108, 7 de setembre de 2013.
  • Reglament intern de funcionament de les comissions del Consell Social de lacCiutat de Castelló de la Plana, aprovat en sessió plenària del 25 de novembre de 2010. BOP de Castelló núm. 22 de 19 de febrer de 2011.