Noves Normes d'organització i funcionament del Consell Municipal de la Infància i Adolescència de Castelló de la Plana.

Disposició: Acord del Ple. Aprovació: 27 de gener de 2022.

Publicació: B.O.P. de Castelló número 18, 10 de febrer de 2022.

Text refós de les Normes d'organització i funcionament del Consell Municipal de la Infància i Adolescència de Castelló de la Plana.

Normes d'organització i funcionament del Consell Municipal de la Infància i Adolescència de Castelló de la Plana.

Disposició: Acord del Ple.

Aprovació: 26 d'abril de 2018.

Publicació: B.O.P. de Castelló número 68, 7 de juny de 2018.

Normes d'organització i funcionament del Consell Municipal de la Infància i Adolescència de Castelló de la Plana.