ORDENANÇA GENERAL DE RECAPTACIÓ DE TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC LOCALS DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA.

Disposició: Ordenança general de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic locals de l´Ajuntament de Castelló de la Plana.

Aprobació: Excm. Ajuntament Ple, en sessió de 22 de desembre de 2009.

Publicació: En el B.O.P. de Castelló, número 20, de 16 de febrer de 2010 (pàgs. 43-53).

Modificació: Excm. Ajuntament Ple, en sessió de 24 de febrer de 2012.

Publicació de la Modificació: En el B.O.P. de Castelló, número 55, de 8 de maig de 2012.

>> Veure Ordenança.