ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA.

Disposició: Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions de l´Ajuntament de Castelló de la Plana.

Aprovació: Excm. Ajuntament Ple, en sessió de 5 de febrer de 2009.

Publicació: BOP de Castelló, número 61, de 19 de maig de 2009 ( pàgs 40-61).

>> Veure Ordenança.