ORDENANÇA MUNICIPAL D'ACCESSIBILITAT DE CASTELLÓ DE LA PLANA.

Disposició: Ordenança Municipal d'Accessibilitat de Castelló de la Plana.

Aprovació: Excmo. Ajuntament Ple, en sessió de 26 d'abril de 2007.

Publicació: En el B.O.P. de Castelló, número 157, de 25 de desembre de 2007 (pàg. 8076-8079).

>> Ordenança.