ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONVIVÉNCIA CIUTATANA DE CASTELLÓ DE LA PLANA.

Disposició: Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana de Castelló de la Plana.

Aprovació: Excm. Ajuntament Ple, en sessió de 25 de setembre de 2008.

Publicació: En el B.O.P. de Castelló, número 133, d'1 de novembre de 2008 (pàgs. 8082-8088).

Modificació de l'article 26, aprovat per l'Excm. Ajuntament Ple, en sessió de 30 de març de 2012.

Publicació de la modificació: En el B.O.P. de Castelló, número 49, de 24 d'abril de 2012.

>> Veure text refós de l'ordenança.