ORDENANÇA MUNICIPAL DE GUALS DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA.

Disposició: Ordenança Municipal de Guals de l'Ajuntament de Castelló de la Plana.

Aprobació: Excm. Ajuntament Ple en sessió de 29 de març de 2018.

Publicació: En el B.O.P. de Castelló número 58, de 15 de maig de 2018.

>> Veure Ordenança.