ORDENANÇA MUNICIPAL DE PREVENCIÓ I CONTROL DEL MOSQUIT TIGRE EN CATELLÓ DE LA PLANA.

Disposició: Ordenança municipal per a la prevenció i control del mosquit tigre a Castelló de la Plana.

Aprobació: Ajuntament Ple en sessió de 23 de juny de 2016.

Publicació: BOP de Castelló, número 90, de 26 de juliol de 2016.

>> Veure Ordenança.