ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA D'ABOCAMENTS LÍQUIDS RESIDUALS.

Disposició: Ordenança Municipal Reguladora d'Abocaments Líquids Residuals.

Aprovació: Excm. Ajuntament Ple, en sessió de 23 de desembre de 1994.

Publicació: En el B.O.P. de Castelló, número 9, de 21 de gener de 1995 (annex 1-12).

>> Veure Ordenança.