ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L'ACTIVITAT DE LOCUTORI TELEFÒNIC.

Disposició: Ordenança Municipal Reguladora de l´Activitat de Locutori Telefònic.

Aprobació: Excm. Ajuntament Ple, en sessió de 28 de febrer de 2002.

Publicació: En el B.O.P. de Castelló, número 37, de 26 de març de 2002 ( Annex pàgs. 6-7).

>> Veure Ordenança.