ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L'ESTACIONAMENT DE AUTOCARAVANES, CAMPERS I VEHICLES SEMBLANTS AL MUNICIPI DE CASTELLÓ DE LA PLANA.

Disposició: Ordenança Municipal Reguladora de l'estacionament d'autocaravanes, campers i vehícles semblants al municipi de Castelló de la Plana.

Aprovació: Excm. Ajuntament Ple, en sessió de 31 d'octubre de 2019.

Publicació: En el B.O.P. de Castelló, número 31, de 12 de març de 2020.

>> Veure Ordenança.