ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA PLATJA DE CASTELLÓ DE LA PLANA.

Disposició: Ordenança Municipal Reguladora de la Platja de Castelló de la Plana.

Aprobació: Excm. Ayuntament Ple, en sessió de 29 de maig de 2014.

Publicació: En el B.O.P. de Castelló, número 129, de 25 d'octubre de 2014.

>> Veure Ordenança.