ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA VENDA NO SEDENTÁRIA I MERCAT DEL GRAU DE CASTELLÓ DE LA PLANA.

Disposició: Ordenança Municipal Reguladora de la Venda no Sedentària i Mercat del Grau de Castelló de la Plana.

Aprovació: Excm. Ajuntament Ple, en sessió de 25 d'abril de 2013.

Publicació: B.O.P. de Castelló de la Plana, número 63, de 25 de maig de 2013.

>> Veure Ordenança.