ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL PROCEDIMENT DE LLICÈNCIES I DECLARACIONS RESPONSABLES PER A OBRES MENORS I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA VINCULADA DE CASTELLÓ DE LA PLANA

Disposició: Ordenança municipal reguladora del procediment de llicències i declaracions responsables per a obres menors i ocupació de la via pública vinculada de Castelló de la Plana.

Aprovació: Excm. Ajuntament Ple, en sessió de 29 de juliol de 2011.

Publicació: BOP de Castelló, número 159, de 29 de desembre de 2011.

Modificació dels annexos de l'Ordenança municipal reguladora del procediment de llicències i declaracions responsables per a obres menors i ocupació de la via pública vinculada de Castelló de la Plana.

Aprovació: Decret d'Alcadia de 15 de juliol de 2014.

L'ordenança esmentada està vigent en tot allò que no contradiga el Pla General d’Ordenació Detallada (POP), que va entrar en vigor el 12 de desembre de 2022.

​​​​​​​

Publicació: BOP de Castelló, número 128, de 23 d'octubre de 2014.

>> Vegeu ordenança.

>> Vegeu annex: Obres sotmeses a llicència urbanística.

>> Vegeu annex: Obres sotmeses a declaració responsable.