ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS SERVEIS LOCALS DE CONSUM.

Disposició: Ordenança Municipal Reguladora dels Serveis Locals de Consum.

Aprovació: Excm. Ajuntament Ple, en sessió de 28 de juny de 1991.

Publicació: En el B.O.P. de Castelló, número 125, de 15 d´octubre de 1991 (pàgs. 6-15).

>> Veure Ordenança.